საქმიანობა

ანგარიშები


შესრულებული პროექტები


ხედვა, მიზნები და როლი 

ჩვენი ხედვა

ოჯახი, საზოგადოება და სახელმწიფო შეთანხმებულად მოქმედებს და ორიენტირებულია ბავშვებისა და მოზარდების ინდივიდუალურ საჭიროებათა დაკმაყოფილებაზე, რათა უზრუნველყოფილ იქნას მათი ფსიქოლოგიური კარგად ყოფნა და პიროვნული განვითარება.

„საქართველოს ბავშვები" არის პროფესიონალ ფსიქოლოგთა ორგანიზაცია, რომელიც ემსახურება ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოლოგიურ კარგად ყოფნას, მათ სოციალურ ადაპტაციასა და განვითარებას, უზრუნველყოფს რა შეფასებას და კონსულტირებას, ანვითარებს უნარებსა და წვრთნის მათ, მათ მშობლებსა და პროფესიონალებს, აწარმოებს ექსპერტულ საქმიანობას და იღწვის სისტემური ცვლილებებისთვის.


სტრატეგიული მიმართულებები და მიზნები


4 როლი, რომელშიც „საქართველოს ბავშვები" მოგვევლინება საკუთარი მიზნების მისაღწევად:


1. ცვლილებების მომტანი საზოგადოებისთვის - ღირებულებათა და კულტურის დამამკვიდრებელი, საუკეთესო პრაქტიკის დემონსტრაციის გზით.

2. განმანათლებელი - მომხმარებელთა და ფართო საზოგადოების განმანათლებელი, კეთილდღეობის და დაცულობის ხარისხის ზრდისთვის.

3. ადვოკატი - უფლებადამცველი და მოწყვლადი ჯგუფების ინტერესთა გამტარებელი.

4. კონსულტანტი - მრჩეველი სახელმწიფო სტრუქტურებისა და კოლეგა ორგანიზაციებისათვის.
ორგანიზაციის დამფუძნებელი და გამგეობის წევრები

გამგეობის წევრები:

დამფუძნებლები და საპატიო წევრები:regulation2021.pdf