როგორ შევადგინოთ ბავშვის დღის რუტინა

პატარებს ესაჭიროებათგ გარკვეული დღის რეჟიმი სწორი განვთარებისა და კარგი თვითშეგრძნებისათვის. აუცილებელია, რომ ბავშვს მივცეთ არჩევანის თავისუფლება და არ მოვახვიოთ თავს ჩვენი რეჟიმი, მაგრამ ასევე არ უნდა დავუშვათ ქაოსი ისეთნაირად, რომ ბავშვი იძინებდეს და იღვიძებდეს როცა უნდა, ჭამდეს როცა უნდა და დღე-ღამესაც კი ურევდეს ერთმანეთში. მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ, რომ ძირითადი რუტინული საქმიანობები, როგორიცა კვება, ძილი, პირადი ჰიგიენის აქტივობები იყოს ყოველთვის ერთსა და იმავე დროს განსაზღვრული.


ბავშვობის ასაკში გამომუშავებული ჩვევები ადამიანს მთელი ცხოვრება გაჰყვება, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია სწორად სტრუქტურირებული გარემოს შექმნა და დღის რეჟიმის სწორად ორგანიზება.


იმის გათვალისწინებით, რომ ყველა ბავშვი ინდივიდუალურია, დღის რეჟიმიც უნდა შევადგინოთ ინდივიდუალურად, ასაკის, უნარების, ინტერესებისა და ყოველდღიური აქტივობების მიხედვით.


  • უმჯობესია ბავშვი დაკავებული იყოს გონებრივი აქტივობებით უმეტესად დღის პირველ ნახევარში და შუადღის შემდეგ უფრო დაიტვირთოს ფიზიკურად.

  • დღის განმავლობაში დაგეგმილი აქტივობები უნდა გადანაწილდეს ისე, რომ მათ შორის ბავშვმა მოასწროს ჭამა და დასვენება.

  • ყველა დაგეგმილი აქტივობა უნდა შეწყდეს ძილამდე მინიმუმ 2-3 საათით ადრე, რათა ბავშვს ჰქონდეს თავისუფალი საათი, რაც გულისხმობს, რომ ბავშვს შეუძლია ითამაშოს მისი საყვარელი სათმაშოთი ისე როგორც უნდა; იხტუნოს; ირბინოს და ა.შ.

  • არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ რომ თავისუფალი საათი არ ნიშნავს ქაოსს: საყვარელი სათამაშო სასურველია იყოს 2-3 და არა მთელი ყუთი; შეუძლია ირბინოს ეზოში, მოედანზე და არა გზაზე/გადასასვლელზე. აუცილებელია დავიცვათ უსაფრთხოება!


ბავშვი დილიდანვე უნდა იყოს ინფორმირებული როგორ მოუწევს დღის გატარება. ამისათვის შესაძლოა გამოიყენოთ ისეთი ვიზუალური მიმანიშნებლები, რომლებიც მისთვის იქნება ნაცნობი, მისაწვდომი და მარტივად აღსაქმელი.


გააკეთეთ საათზე დღის გეგმა: სასურველია თუ გამოყენებულ ფოტოებად იქნება ბავშვის მიერ განხორციელებული აქტივობები, ასევე სასურველია საათის ერთი ისარი ისეთნაირად იყოს დაგრძელებული, რომ კარგად სწვდებოდეს აქტივობის ფოტოს (როგორც წითელი ისარი). აუცილებლად გაუხმოვანეთ თითოეული აქტივობის დაწყებისა და დასრულების დრო,მაგ: ‘’ისარი გვაჩვენებს, რომ ჭამის დროა’’, „ისარი გვიჩვენებს, რომ თამაშის დრო დასრულდა“. დღის ამგვარად დაგეგმვა ბავშვს უქმნის გარკვეულ მოლონინებს დღის განმავლობაში განსახორციელებელ აქტივობებზე და სწავლობს დროის მენეჯმენტს, თამიმდევრულ მოქმედებას.


ასევე შესაძლებელია გაკეთდეს მოსახევი კალენდრის მსგავსი დღის განრიგის მიმანიშნებელი დაფა, სადაც ფოტოზე ასახული იქნება ბავშვი და მის მიერ განხორციელებული აქტივობები სასურველი თანმიმდევრობით.(იხ, ზემოთ)

ეს საშუალებას მისცემს დღის დასაწყისშივე იცოდეს რა აქტივობები აქვს შესასრულებელი და დაიცვას თანმიმდევრობა.

თუ თქვენს შვილს უჭირს დღის რეჟიმის დამახსოვრება და მიყოლა, გიჭირთ სწორი თანმიმდევრობით აქტივობების დაგეგმვა, დახმარებისთვის მიმართეთ ოკუპაციურ თერაპევტს.


ავტორი: ოკუპაციური თერაპევტი ქეთი ცხვედიაშვილი


აღნიშნული მასალა წარმოადგენს "საქართველოს ბავშვების" ინტელექტუალურ საკუთრებას და შესაბამისი საავტორო უფლება დაცულია