გალერეა

ქგა თერაპიის თავისებურებები

პროფესორი ტრევორ სტოუქსი საუბრობს აუტიზმის თერაპიაზე

საქართველოს ბავშვებზე

პროფესორი ტრევორ სტოუქსი საუბრობს საქართველოს ბავშვებზე

აუტიზმის მხარდაჭერა

პროფესორი ტრევორ სტოუქსი საუბრობს აუტიზმის მხარდაჭერაზე

აუტიზმის დისტანციური თერაპია

პროფესორი ტრევორ სტოუქსი საუბრობს აუტიზმის დისტანციურ თერაპიაზე

აუტიზმი და პარტნიორობა

პროფესორი ტრევორ სტოუქსი საუბრობს პარტნიორობის როლზე აუტიზმის თერაპიის პროცესში

აუტიზმი და დამოუკიდებელი უნარები

პროფესორი ტრევორ სტოუქსი საუბრობს აუტიზმსა და დამოუკიდებელ უნარებზე

აუტიზმი და ემოციები

პროფესორი ტრევორ სტოუქსი საუბრობს აუტიზმის მქონე ბავშვებისა და ზრდსარულების ემოციების გაგების და გამოხატვის უნარებზე.

აუტიზმი და ინკლუზიური გარემო

პროფესორი ტრევორ სტოუქსი საუბრობს აუტიზმის მქონე ბავშვების განვითარებისთვის ინკლუზიური გარემოს მნიშვნელობაზე

აუტიზმი და უნარები

პროფესორი ტრევორ სტოუქსი საუბრობს აუტიზმის მქონე ადამიანების განსხვავებულ უნარებზე

აუტიზმის ინტერვენციის დრო

პროფესორი ტრევორ სტოუქსი საუბრობს აუტიზმის ინტერვენციაზე

აუტიზმის დიაგნოზი

პროფესორი ტრევორ სტოუქსი საუბრობს აუტიზმის დიაგნოზზე

აუტიზმი და ენები

პროფესორი ტრევორ სტოუქსი საუბრობს აუტიზმის მქონე ადამიანების განსხვავებულ უნარებზე

აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვების მხარდაჭერის პროგრამა.

ქრონიკა, TV იმედი, 2022 წლის 10 თებერვალი; ანნა გაზაშვილი

როგორ ვმართოთ რთული ქცევა სახლის პირობებში

გადაცემა "მშობლის საათი", პირველი არხი, 2020 წლის 10 მაისი; ანნა გაზაშვილი

მერიის აუტიზმის პროგრამა

მოამბე, პირველი არხი, 2020 წლის 22 იანვარი; ანნა გაზაშვილი

ვაქცინაცია და აუტიზმი

27 მარტი 2019; პროფესორი ტრევორ სთოუქსი

ABA თერაპია, მშობლების როლი თერაპიის პროცესში

13 მარტი 2019; პროფესორი ტრევორ სთოუქსი

"საქართველოს ბავშვების" აუტიზმის კლინიკის შესახებ

6 მარტი 2019; პროფესორი ტრევორ სთოუქსი

რეკომენდაციები სახელმწიფო ზრუნვიდან გასული ახალგაზრდების მხარდაჭერისათვის

გადაცემა "რეალური სივრცე", 11 ივნისი 2015; ჯაბა ნაჭყებია

ოჯახის მხარდაჭერის მნიშვნელობა აუტიზმის მქონე ბავშვებისათვის

საქართველოს ბავშვები; 23 მაისი 2015

მოზარდი და აგრესია

რადიო MedFM, 4 მარტი 2014; ნათია ზაბახიძე

განქორწინების გავლენა ბავშვებზე

რადიო MedFM, 28 იანვარი 2014; ნანა ფიფია

მოზარდები და ოჯახი

რადიო MedFM, 17 მარტი 2014; ნანა ფიფია

მოზარდები

TV9, გადაცემა "მოზარდები"; 15 აგვისტო 2013; ნათია ზაბახიძე

სახელმწიფო ზრუნვიდა ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება

საქართველოს ბავშვები; 12 ივნისი 2013

ბავშვთა დღე

1 ივნისი 2013