გუნდი - Children of Georgia - საქართველოს ბავშვები

Go to content

გუნდი

ჩვენს შესახებ

ანნა გაზაშვილი
ბავშვთა ფსიქოლოგი, ასაკობრივი და პედაგოგიური ფსიქოლოგია

დირექტორი


ანა ბარქაია
სკოლის ფსიქოლოგი, თერაპევტი, M.A., აშშ ქცევის ანალიტიკოსთა საბჭოს მიერ სერტიფიცირებული ქცევითი ანალიტიკოსი, BCBAანა ნინუა
გამოყენებითი ფსიქოლოგიის ბაკალავრი


გიორგი მახარაძე
განათლებისა და ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა ბაკალავრი 


ელენე ბერიკაშვილი
 ფსიქიკური ჯანმრთელობის მაგისტრი, ფსიქოტრავმატოლოგი


თამარ მიქიაშვილი
კლინიკური ნეიროფსიქოლოგმაგისტრი
კლინიკური ნეიროფსიქოლოგს დოქტორანტი

კონსულტანტი

თამარ ბოლქვაძე
განათლებისა და ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა ბაკალავრი

ფსიქოლოგი

თამარ გოშაძე
ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოლოგიური შეფასებისა და კონსულტირების მაგისტრი

 

თამარ მამულაშვილი
განათლებისა და ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა ბაკალავრი

 

თამრიკო ფულარია
მეტყველების თერაპევტი

თეა ასლანიშვილი
სოციალური მუშაობის მაგისტრანტი


თიკა ფოფხაძე
გამოყენებითი სიქოლოგიის ბაკალავრი


თორნიკე ჩილინდრიშვილი
კლინიკური ფსიქოლოგიის მაგისტრი


ინგა ღლონტი
მეტყველების თერაპევტი


ლალი სვიმონიშვილი
ბუღალტერი


ლანა მურჯიკნელი
კლინიკური ფსიქოლოგიის მაგისტრი


მანანა აბუაშვილი
ფინანსური მენეჯერი


მარიამ ჟიჟიაშვილი
კლინიკური სიქოლოგიის მაგისტრი


მარიამ წირღვავა
ფსიქიკური ჯანმრთელობის მაგისტრი

ნათია დონღვანი
განათლებისა და სიქოლოგიის მეცნიერებათა ბაკალავრი 
ფსიქოლოგი


ნათია ზაბახიძე
ასაკობრივი და პედაგოგიური ფსიქოლოგიის ბაკალავრი; სოციალური, პოლიტიკური და კულტრული ფსიქოლოგიის მაგისტრი;

პროექტების კოორდინატორი


ათა ლონდარიძე
ოკუპაციური თერაპევტი


ნანა ფიფია
ფსიქოლოგი-ფსიქოთერაპევტი. კლინიკური ფსიქოლოგიის მაგისტრი

კლინიკური ფსიქოლოგიის მიმართულების კოორდინატორი


ნინო კირკიტაძე
გამოყენებითი ფსიქოლოგიის ბაკალავრი


ნინო მაღლაფერიძე
განათლების ფსიქოლოგიის მაგისტრანტი 


ნინო ჩხაიძე
სიქოლოგიური შეფასებისა და კონსულტირების მაგისტრი
კლინიკური და სკოლის ფსიქოლოგიის დოქტორანტი


სალომე ქარსელაძე
სოციალურ მეცნიერებათა ბაკალავრი


რუსა აბულაძე
კლინიკური ფსიქოლოგიის მაგისტრი


ხატია ხომერიკი

კლინიკური ფსიქოლოგიის მაგისტრი

Back to content