ანგარიშები - Children of Georgia - საქართველოს ბავშვები

Go to content

ანგარიშები

ბიბლიოთეკა

სახელმწიფო ზრუნვაში მყოფი ბავშვების სამედიცინო საჭიროებები ჰიდროცეფალიასა და ზურგის ტვინის თანდაყოლილ თიაქართან დაკავშირებით - 2012


შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა მინდობითი აღზრდის მომსახურების კვლევა -2011კონფლიქტით დაზარალებული მოსახლეობის ფსიქოსოციალური საჭიროებისა და ფსიქიკური ჯანმრთელობის შეფასება (ინგლისურ ენაზე) -  2009

შეფასება სოციალური ინკლუზიისათვის (ინგლისურ ენაზე) - 2007

Back to content