პირველი დახმარების ტრენინგი - Children of Georgia - საქართველოს ბავშვები

Go to content

პირველი დახმარების ტრენინგი

სატრენინგო კურსის დასახელება: პირველი დახმარება

კურსის მიზანი:  პირველი დახმარების გაწევისათვის აუცილებელი თეორიული მასალის გაცნობა და შესაბამისი პრაქტიკული უნარების გამომუშავება.


ტრენინგი მოიცავს:
  • პირველი დახმარების ძირითადი ასპექტები;
  • პირველი დახმარების საჭიროების განსაზღვრა;
  • ხელოვნური სუნთქვა და გულის მასაჟი;
  • პირველი დახმარების გაწევა მოწამვლისა და ინტოქსიკაციისას;
  • პირველი დახმარების გაწევა გულისწასვლისა და გულყრებისას;
  • პირველი დახმარების გაწევა სისხლდენის შემთხვევაში;
  • პირველი დახმარების გაწევა ტრავმების შემთხვევაში;
  • პირველი დახმარების გაწევა ნაკბენების შემთხვევაში;
  • პირველი დახმარების გაწევა დამწვრობის შემთხვევაში;
  • პირველი დახმარების ყუთი.
ტრენინგის გავლა შეუძლია ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს. ასევე, შესაძლებელია გაკეთდეს კორპორატიული შეთავაზება იმ ორგანიზაციებისა თუ კომპანიებისათვის, რომელთა თანამშრომლებსაც პირველი დახმარების ცოდნა სამსახურეობრივად ესაჭიროებათ.
სატრენინგო კურსის გავლის შემდეგ თქვენ გექნებათ თეორიული ცოდნა და პრაქტიკული უნარები, რაც დაგეხმარებათ პირველი დახმარების საჭიროების შემთხვევაში მოახდინოთ ადეკვატური რეაგირება.
დეტალური ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ სამუშაო საათებში შემდეგ ნომერზე 032 2 131644 ან მოგვწეროთ childrenofgeorgia1@gmail.comBack to content