სმენითი აღქმის განვითარება - განმავითარებელი აქტივობა - Children of Georgia - საქართველოს ბავშვები

Go to content

სმენითი აღქმის განვითარება - განმავითარებელი აქტივობა

ბიბლიოთეკა

მიზანი: სმენითი აღქმის განვითარება, რომელიც თავის მხრივ მნიშვნელოვანია მეტყველების განვითარებისთვის

ასაკი:  სკოლამდელი

საჭირო მასალა: მცირე ზომის, იდენტური კოლოფი (მაგალითად ასანთის ან „ქინდერის" ) და სხვადასხვა სახის მასალა-ბურღულეული, კენჭები, ქვიშა, ბისერები და სხვა.

მიმდინარეობა:
ბავშვთან ერთად, წყვილ-წყვილად გაანაწილეთ სხვადასხვა მასალა კოლოფებში ისე, რომ მიიღოთ მაგალითად 2 ბურღულეულით, 2 ქვიშითა და 2 კენჭებით სავსე კოლოფი. გახსოვდეთ, რომ ყველა კოლოფი ერთნაირი უნდა იყოს და არ უნდა გამოირჩეოდეს ერთმანეთისგან ზომით, ფორმით, ფერით ან სხვა რაიმე ნიშნით. წყვილი კოლოფი, ერთი თქვენ დაიტოვეთ, მეორე კი მიეცით ბავშვს.
შემდეგ აიღეთ რომელიმე კოლოფი და ბავშვს მოასმენინეთ მისი ხმა. სთხოვეთ ბავშვს, იპოვეს თავის ყუთებში იგივე ჟღერადობის კოლოფი.  ბავშვს შეუძლია სათითაოდ აიღოს და მოუსმინეს ყველა კოლოფს, სანამ არ იპოვის იდენტური ხმის კოლოფს.  თამაში გრძელდება მანან სანამ არ მონახავს ყოველი ყუთისთვის მის მეწყვილეს.
ავტორი
თამარ
მიქიაშვილი

აღნიშნული მასალა წარმოადგენს "საქართველოს ბავშვების" ინტელექტუალურ საკუთრებას და შესაბამისი საავტორო უფლება დაცულია

Back to content