მომსახურებები - Children of Georgia - საქართველოს ბავშვები

Go to content

მომსახურებები


  • პროფესიული პრაქტიკა

სტუდენტებისათვის - სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტების / კურს-დამთავრებულების ჩართვა ორგანიზაციის მიერ განხორ¬ციელებულ  აქტივობებში, ორგანიზაციაში მომუშავე პროფესიონალების სუპერვიზიით.


Back to content